Gevolgen Aannemen Wet Werk en Zekerheid Door Kabinet

vragen omtrent Wet Werk en ZekerheidHet aannemen van de Wet Werk en Zekerheid is zeker niet ongemerkt gegaan. Zelf tijdens de behandeling in de Eerste Kamer van de Staten Generaal werd kritiek geuit op punten in de wet die niet goed doordacht zouden zijn geweest.

De wet heeft wel een paar wijzigingsvoorstellen meegekregen vanuit de Tweede Kamer. Onder ander een voorstel om de transitievergoeding voor werkgevers die hun medewerkers moeten ontslaan vanwege de slechte financiƫle positie van het bedrijf te verlagen. En een beter bericht voor de werknemers, de werkgever wordt verplicht scholing te bieden aan werknemers.

Het ziet er naar uit dat er op het gebied van werk in Nederland het een en ander is verandert vanaf 1 januari.
Het ontslag van een werknemer wordt niet echt veel moeilijker, maar de werknemer moet wel beter gaan opletten van de wetgever. Een ontslag moet op tijd aangezegd worden, ook wanneer er sprake is van een tijdelijk contract. Dat wil zeggen dat de werkgever verplicht is om een vergoeding te betalen wanneer hij de werknemer niet op tijd verteld dat het contract niet verlengt gaat worden.

Aangezien er tegenover het betaalde bedrag, een maandloon of een gedeelte daarvan, geen arbeid staat is het kostenplaatje voor de werkgever hoog.

Payrollmedewerkers krijgen meer bescherming

Ook de zogenaamde payrollmedewerker, die dus niet direct voor een bedrijf werkt, krijgt in de nieuwe wet meer bescherming tegen ontslag. Was het tot nu toe zo dat het UWV eigenlijk maar voetstoots aannam dat de ontslagen medewerker terecht geen nieuw contract geboden werd, vanaf 1 januari moet het UWV gaan controleren.

En zelfs wanneer een ontslag tegenover het UWV aannemelijk gemaakt is kan het payrollbedrijf geen nieuwe medewerker aannemen in dezelfde positie, voordat de oude werknemer de gelegenheid is geboden zijn werk te hervatten.

Ontslagvergoeding / transitievergoeding

De zogenoemde transitievergoeding lijdt nog aan wat kinderziekten. Een werknemer zou bijvoorbeeld ontslagvergoedingen kunnen gaan sparen door na een ontslag weer voor dezelfde baas te gaan werken. Wordt hij dan weer ontslagen ontvangt hij ook weer dezelfde vergoeding. Natuurlijk is dat niet de bedoeling van de wet. Er wordt dan ook hard gewerkt aan verbeteringen van de wet en aan voorstellen om de problemen direct aan te spreken.

Op een tweede transitievergoeding komt nu een korting die net zo hoog moet worden als de eerste. Het is ook niet de bedoeling dat de transitievergoeding de plaats inneemt van een vooraf overeengekomen vergoeding of van een sociaal plan.

De wijzigingen in het ontslagrecht en diverse andere onderdelen van de wet zullen pas per 1 juli 2015 van kracht worden, maar werkgevers en werknemers moeten nu al letten op de delen die per 1 januari zijn ingegaan.

Voor meer informatie omtrent de Wet Werk en Zekerheid verwijzen wij u naar de website van de overheid:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-werk-en-zekerheid

en van de OntslagSpecialist.nl:

http://www.ontslagspecialist.nl/wet-werk-en-zekerheid.html