Over Kennisvalorisatie

Het brugproject “Kennisvalorisatie via afstudeerwerken – brug tussen hogescholen en het bedrijfsleven” werd in april 2007 opgestart dankzij de ondersteuning van de Vlaamse ministers van economie en onderwijs. Bedoeling was om op 3 jaar tijd de valorisatie van afstudeerwerken, gemaakt aan een van de drie West-Vlaamse hogescholen, HOWEST, KATHO en KHBO, beduidend te verhogen.
Achtergrond van het project was de idee dat KMO’s en non-profit organisaties over te weinig kennis en middelen beschikken om een innovatiestrategie uit te werken en te implementeren. Dit is nochtans broodnodig om een concurrentiële positie te blijven handhaven. Samenwerken met de hogescholen via afstudeerwerken is een interessante, efficiënte en vooral laagdrempelige methode om innovatie in kleinere ondernemingen te introduceren. Ook de hogescholen varen er wel bij: zij kunnen hun laatstejaarsstudenten reële cases aanbieden en voeling blijven houden met de actuele uitdagingen binnen de profit en non-profit sector.
Na 3 jaar looptijd werden voor de realisatie van het brugproject een duidelijk platform en een breed draagvlak gecreëerd; het project leidde bovendien tot andere West-Vlaamse initiatieven op vlak van kennisvalorisatie.