Nuttige links

vzw-Bachelor.be
De vzw-Bachelor.be heeft als doelstelling een brug te vormen tussen de hogescholen en de beroepenvelden in een Europese context, alsook het verdedigen van de beroepsbelangen  van de Bachelor uit het professioneel gericht hoger onderwijs.
Op hun site vind je alle info over alle mogelijke afstudeerprijzen.